Hopp til innhold

2

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv
Slik havet løfter en sten
til sine strender, slik treet
holder høstens modne frukter, slik
kloden løftes gjennom kloders rom
Slik holdes vi begge av noe og løftes
dit gåte holder gåte i sin hånd

etter at vi blei sprengt i filler
etter at fredagen falt ut av hendene
på oss
etter at vi måtte lære oss norsk på
ny
etter at sorga strekte seg heilt opp til
håret
etter at dagane tok til å regne ned
over oss

orda overlever ein 9mm glock
kjærleiken er kraftigare enn ei 500
kilos bombe
å halde hender er mektigare enn
ladegrepet
eit lite kyss er viktigare enn 1500
sider med hat
eit vi er så mykje meir enn eit eg

det kjem eit nytt 22.juli, det må jo
det
ferja skal frakte fleire bankande
hjarte over
telta skal bli slått opp på grønt gras
morgonsola skal kysse øya vaken
hei, hei, på tide å stå opp og endre
verda

Frode Grytten