Hopp til innhold

3

Bøker kan åpne for nye tanker og nye blikk på ting. Her er tips til tre bøker som gjør nettopp det.  

Nylig leste jeg en artikkel om viktigheten av å lese bøker på papir, ikke bare tekst på skjerm. Når vi leser på skjerm, leser vi raskere og mindre grundig. Risikoen er at vi mister evnen til å ta inn informasjon, konsentrere oss og være en kritisk mottaker. Boklesing er altså bra i seg selv for å øke evnen til å ta inn informasjon. Om du også leser bøker med interessant innhold blir det dobbelt gevinst.

Jeg har i en periode hatt prosjekt #påfyll med ambisjon om å lese flere bøker som gir nettopp ny kunnskap og nye tanker. Tips fra første runde kan leses i denne bloggen.

Her er tre av de jeg har lest som jeg vil anbefale: 

… fortsett å lese «Bøker du blir smartere av (Prosjekt #påfyll del II)»